W celu poprawienia jakości usług korzystamy z plików cookies. Pozostając na stronie, wyrażasz zgodę na wykorzystanie tej technologii.

Zgadzam się close

PROCEDURA ZWROTU


1. Na zwrot towaru jest 100 dni.


2. Odeślij zakupiony produkt w nieuszkodzonym stanie i w oryginalnym opakowaniu wraz z całą jego zawartością. Do przesyłki dołącz również dowód zakupu (paragon lub Faktura VAT).

3. Dołącz do przesyłki pisemne oświadczenie, w którym zawrzesz chęć zwrotu produktu, a także numer konta, na które zostanie przekazany zwrot pieniędzy. Nie musisz podawać przyczyny zwrotu. 


Kliknij TUTAJ aby pobrać FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY. W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: [email protected] lub telefonicznie: 725-326-632. Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić procedurę zwrotu.


4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania Twojej przesyłki, sprawdzimy stan przekazanego produktu (czy nie nosi śladów użytkowania, czy nie został uszkodzony lub zniszczony, czy znajduje się w oryginalnym opakowaniu z całą jego zawartością).

5. Zwroty przyjmujemy tylko dla towarów nieużywanych, czystych, pozbawionych zapachu ( np. perfumy, kremy), nie pogniecionych w oryginalnym opakowaniu.


6. Jeżeli nie odnotujemy przeciwwskazań, w ciągu 10 dni od dnia sprawdzenia zwracanego towaru, zostanie dokonany zwrot pieniędzy na załączony nr konta. Jeżeli Twój zwrot produktu zostanie odrzucony (ze względu na uszkodzenie produktu lub oznaki użytkowania), przekażemy Ci na wskazany adres e-mail informację o nieprzyjęciu zwrotu produktu. W ciągu 14 dni roboczych na wskazany adres zwrotny odeślemy produkt, pokrywając koszt przesyłki.


7. Zwracany towar wysyłasz na własny koszt. Nie przyjmujemy zwrotów za pobraniem.


8. Zwroty prosimy wysyłać na adres: Contineo Plus Sp. z o.o. Sp.k. ul., Władysława Jagiełły 40a, 73-200 ChoszcznoREKLAMACJE

1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.


2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:


• Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny

• Przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy

• Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad

• Żądać usunięcia wady


3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.


4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres ul. Władysława Jagiełły 40a, 73-200 Choszczno.


5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.


6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.


7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni. 

 

PROCEDURA REKLAMACJI 

 

1. W przypadku wykrycia wady w towarze skontaktuj się z nami w celu ustalenia warunków wymiany lub zwrotu zakupionego towaru. (Ważne aby zachowany był dowód zakupu (paragon lub faktura)). 


2. Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami pod numerem telefonu: 725-326-632.


3. Po opłaceniu kwoty pobrania i pokwitowaniu odbioru paczki istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera - w przypadku stwierdzenia niezgodności, sporządzany jest protokół rozbieżności, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji. Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:


Prześlij do nas produkt, który chcesz zareklamować, dołączając do niego pisemne oświadczenie, w którym opiszesz szczegółowe powody reklamacji produktu, formę rekompensaty, a także adres zwrotny oraz numer konta, w przypadku żądania zwrotu za reklamowany towar. Kliknij TUTAJ i pobierz FORMULARZ REKLAMACYJNY. W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: [email protected] lub telefonicznie: 725-326-632. Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.

4. W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.


5. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione przez Ciebie koszty poprzez: naprawę reklamowanego produktu, przesłanie nowego egzemplarza produktu, wymianę na inny wybrany produkt p lub zwrot pieniędzy za towar oraz przesyłkę. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

6. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych odeślemy na nasz koszt reklamowany produkt.


7. Zwrot produktów Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru, masz prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

Klient traci uprawnienia  określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu cywilnego.


8. Zwroty prosimy wysyłać na adres: Contineo Plus Sp. z o.o. Sp.k. ul., Władysława Jagiełły 40a, 73-200 Choszczno

 


POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ


W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:


• Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.


• Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.


• Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.


• Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.